Оданочување PDF Печати Е-пошта
Напишано од Администратор   
Вторник, 22 Декември 2009 15:02

Граѓаните кои обавуваат земјоделска дејност или истата ја вршат како дополнително занимање, почнувајќи од 2009 година, данокот на доход можат да го плаќаат според паушално утврден приход.

Со воведувањето на паушалното оданочување за земјоделците се создаваат услови за олеснување на вршењето на земјоделската
дејност, што е од посебна важност за оваа категорија на даночни обврзници кои поради карактерот на самата дејност во голем процент не
се во можност да водат деловни книги.
Поднесување на Барање за паушално оданочување во УЈП
Доколку вршите земјоделска дејност и сакате да се стекнете со право на паушално оданочување, потребно е да поднесете Барање за
паушално оданочување до даночната канцеларија на Управата за јавни приходи на чија територија се наоѓа Вашето живеалиште, најдоцна
до крајот на 2009 година. Барањето за паушално оданочување се доставува истовремено со Барањето за регистрација на обврзници кои
остваруваат приходи од земјоделска дејност.
Услов за паушално оданочување е вкупниот приход на земјоделецот во 2009 година да не надминува 1.300.000 денари.
Основа за пресметување на данокот претставува разликата помеѓу остварениот вкупен приход (во приходот не се вклучени примените
субвенции) и признатите трошоци.
Даночно ослободување е предвидено за оние граѓани чиј вкупен приход од вршење на земјоделска дејност во 2009 година изнесува до
300.000 денари. Во овој случај, земјоделецот ќе биде целосно ослободен и нема да има обврска да плаќа данок на доход.
*За лицата што земјоделската дејност ја вршат како дополнително занимање, предвидените трошоци се признаваат во висина од 80% од
остварениот приход. Кај овие лица не е предвидено даночно ослободување.
Пример: Граѓанин кој обавува земјоделска дејност како дополнително занимање во текот на 2009 година остварил годишен вкупен
приход во износ од 200.000 денари.
Пресметката е следна:
200.000 - 80%(нормирани трошоци) = 40.000 (основа за оданочување)
40.000 х 10% = 4.000 денари (годишен данок)
Граѓанинот по основ на вршење на земјоделска дејност во 2009 година ќе треба да плати вкупен годишен данок во износ од 4.000
денари.
Како се оданочуваат приходите доколку надминуваат 300 илјади денари?
Доколку остварените приходи од земјоделска дејност се поголеми од 300.000 денари и изнесуваат до 1.300.000 денари, во тој случај
основица за пресметка на данокот е 20% од вкупно остварениот приход.
Пример: Граѓанин кои земјоделската дејност ја обавува како основно занимање во текот на 2009 година остварил годишен вкупен приход
во износ од 1.000.000 денари.
Пресметката е следна:
1.000.000 - 80% (нормирани трошоци) = 200.000 (основа за оданочување)
200.000 х 10% = 20.000 денари (годишен данок)
Граѓанинот по основ на вршење на земјоделска дејност во 2009 година ќе треба да плати вкупен годишен данок во износ од 20.000
денари.
Утврдување на данокот
Данокот според паушално утврден приход се утврдува со Решение на Управата за јавни приходи и се плаќа во рок од 30 дена од
издавањето на Решението.
Обврски на откупувачите на земјоделски производи
Исплатувачот кој врши откуп на земјоделски производи од физички лица кои не се трговци поединци е должен до Управата за јавни
приходи да достави Годишен извештај за исплатени приходи по основ на откупени земјоделски производи.
Годишниот извештај се поднесува најдоцна до 15-ти февруари 2010 година, до даночната канцеларија на УЈП, според седиштето на
исплатувачот.
Заради подетално запознавање на земјоделците со начинот и условите за паушалното оданочување, Управата за јавни приходи ќе
организира обуки во месец Декември.
За времето и местото на одржување на обуките ќе можете да се информирате преку веб страницата www.ujp.gov.mk

даночна канцеларија на УЈП, како и во Федерацијата на фармери на Македонија

Превземено директно од сајтот на УЈП

Последна промена на Недела, 05 Април 2015 19:05
 
Коментари (3)
3 Недела, 16 Јуни 2013 13:00
bitolcanec
pocituvani kolegi, kolku da sme iritirani od potezite na vladata vo vrska so pcelarstvoto, morame nesto da razjasnime:
Sekoja seriozna drzava vrsi naplata kako danok po razni osnovi kade ima odreden profit. Tocno e toa deka so subvenciite malku se olesna odrzuvanjeto na pcelnite semejstva, no tocno e i toa deka so pogolema kontrola ke se stavi red vo ovaa granka od zemjodelieto koja ite kako e vazna. Drugo, ke bidat trgnati (losite pcelari) koi prodavaat se i sesto samo ne med. Na kraj kako mislime deka ovaa drzava ke opstane ako se znae deka sekoj koj ke ostvari bilo kakov profit mora da se odanoci, sekako vo zavisnost od proizvodot koj go proizveduva, a nikako da bide osloboden, bidejki znaeme deka odredeni pcelari ite kakov profit sozdavaat. Nemam namera da ja pofalam vlasta bidejki ne sum partiski opredelen, no sekako plakanjeto na ovaj procent mislam deka e sosema korekna koga se sporedi so profitot koj mozebi se zema od pcelarstvoto...
Pozdrav do site iskreni pcelari koj ne mislat samo na svojot interes, a nie treba da se organizirame vo jak sojuz kade ke gi resavame nasite problemi koj gi ima mnogu.
2 Недела, 10 Јануари 2010 15:17
Душко
Од една страна ни доделија субвенции,наводно за развој на пчеларството,а од друга страна ни поставија мамец, за да добијат информации кој пчелар со колку сандаци пчелари. И сега, додека се занимаваме со пчеларство, треба да плаќаме данок на државата, а тој данок ќе го плаќаме и ние, кои голата егзистенција ја гледаме во пчеларството,а да не зборуваме за придонесот на пчеларството кон другите сектори на земјоделието. Вакви гнасни игри не се својствени за сериозни држави.
1 Понеделник, 04 Јануари 2010 22:23
еко матица
во минатото пцеларите биле многу поцитувани луге,пчелите имале голема важност,дури пцеларите биле ослободени да одат и во војска поради нивното значејне но во денешно време имаме многу експерти во владата што решаваат за судбината на се па така и на нас пчеларите.Пчелите не се оданочуваат господине груевски оти кога апат веднаш умираат и не продолжуваат да апат до 1300000 апези т.е не го исполнуваат васето барање!...

Додади го твојот коментар

Вашето име:
Наслов:
Коментар (тука може да се користат HTML tags):