Правна регулатива
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО ПРАВИЛНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА PDF Печати Е-пошта
Ниво на корисникот: / 4
НајлошоНајдобро 
Економија и пчеларство - Правна регулатива
Вторник, 10 Јануари 2012 20:28
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО


ПРАВИЛНИК
ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ОДГЛЕДУВАЛИШТА НА ПЧЕЛИ
Октомври  2011 година
Повеќе...
 
Евиденција на пчелините семејства PDF Печати Е-пошта
Ниво на корисникот: / 4
НајлошоНајдобро 
Економија и пчеларство - Правна регулатива
Петок, 29 Јануари 2010 21:18

На земјава итно и треба катастар на пчелни семејства за да се идентификуваат и одбележат сите пчели преку софтверски систем,но и за да се овозможи извоз на пазрите во Европската унија.

Повеќе...
 
Пчеларство -Предлог програма на ФФРМ PDF Печати Е-пошта
Ниво на корисникот: / 2
НајлошоНајдобро 
Економија и пчеларство - Правна регулатива
Четврток, 07 Јануари 2010 16:28

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2010 ГОДИНА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА
ФАРМЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Дел кој се однесува на пчеларството

VI Пчеларство
Предлог мерки:
2.17 Финансиска поддршка по регистрирано презимено пчелно семејство
2.18 Финансиска поддршка за подигање на нови површини под медоносна
флора ( фацелија, еводија и багрем).

Повеќе...
 
Закон за ветеринарното здравство PDF Печати Е-пошта
Економија и пчеларство - Правна регулатива
Среда, 16 Декември 2009 20:31

 

Со овој закон за ветеринарно здравство закон се уредува здравствената заштита на животните од болести(вклучувајки ги и медоносните пчели),заштитата од заразните болести кои од животните се пренесуваат на луѓето, ветеринарно - санитарен преглед и контрола, ветеринарна заштита и унапредување на животната средина и природата

Повеќе...
 
НАССП (Hayard Analises Critical Control Points.) PDF Печати Е-пошта
Ниво на корисникот: / 2
НајлошоНајдобро 
Економија и пчеларство - Правна регулатива
Четврток, 08 Јануари 2009 18:34
    Потребата од постојана и континуирана едукација на пчеларите е неопходна и поради новите законски стандарди, прописи и регулативи. Тие се  наметнуваат како неопходни и задолжителни а пред се имаат за цел да ги заштитат потрошувачите од производи штетни или опасни по нивното здравје, поради тоа што содржат недозволени количини на штетни матери и неоргански супстанци, тешки метали или карценогени супстанци.
Се наметнува потреба од примена на НАССП (Hayard Analises Critical Control Points.) системот кој претставува систем за производство на безбедна храна.
Повеќе...